Najbolja podloga kada je laminat u pitanju

podloga za laminat

Useljavate se u nov stambeni objekat ili vršite prepravke u postojećem u vidu zamene laminata? Na jednu veoma važnu stavku morate da obratite pažnju a to je podloga na kojoj će biti postavljen vaš novi laminat. Kako bi laminatna podna obloga služila svojoj svrsi, sve potrebne komponente moraju biti kvalitetne i postavljene na pravilan način.

Osim dakle pažljivog odabira laminata, na drugom mestu po važnosti jeste podloga koja se stavlja neposredno ispod istog. Data podloga se najčešće opisuje kao sunđerasta masa debljine od 3-7mm.

U ove svrhe može se upotrebiti nekoliko različitih vrsta kao što su polipropilen, ektrudirani polistiren, XPS u pločama, XPS u rolnama kao i pluta u rolnama. Budući da postoji ovoliko različitih vrsta podloga za laminat, istima su pokrivene praktično sve situacije pred kojima se možete naći.

Prilikom kupovine podloge za laminat, ista će vam u najvećem broju slučajeva biti isporučena u rolnama dužine do 25m i širine od 1,2m. Međutim treba voditi računa o tome da prilikom postavljanja ovih podloga može doći do preklapanja istih od najviše 20cm, kako ne bi na datim mestima došlo do neželjenog podizanja laminata.

Postoji i druga varijanta odnosno drugi oblik u kom se mogu poručiti podloge za laminat, a to su ploče. Iste ne podležu standardima, odnosno nisu uslovljenje specifičnim dimenzijama.

U pojedinim situacijama postoji potreba za postavljanjem paronepropustne folije ispod podloge za laminat. S druge strane u većini slučajeva su te folije već zalepljene za podlogu, što znatno skraćuje vreme postavke podloge a zatim i samog laminata.

Neophodno je voditi i računa o debljini podloge za laminat jer ista može da prekrije izvesne manje neravnine na podu i do 4mm. Čak i ako se koristi podloga veće debljine od npr 8mm, to neće loše uticati na funkcionalnost laminata.

Treba imati na umu i činjenicu da su laminati tanji i gušći od redovnog drveta, pa je u cilju smanjenja buke, neophodno koristiti zvučnu izlaciju kako bi se komfor u stanu, kući ili kancelariji podigao na maksimalan nivo.

Međutim ne treba misliti da je zvučna izolacija dovoljna kako bi se zaustavio prodor vlage. Ona sama po sebi ne predstavlja dobru zaštitu te je neophodno korišćenje paronepropusne folije.

Skrenuli bi vam pažnju i na jednu vrlo specifičnu situaciju a to je ona kada se ispod laminata želi postaviti podno grejanje. Naime, bitno je znati da postoje specijalno dizajnirani laminati za ovu namenu. Samim tim postoje i podloge za laminat na čijim specifikacijama je jasno označeno da se mogu koristiti prilikom ovakvih radova u kući. U većini slučajeva proizvođači će vam ponuditi proizvode sa serijom manjih otvora odnosno perforacijom, što se u praksi pokazalo kao veoma dobro rešenje. Ispod sunđeraste podloge postavlja se zaštitna polietilenska folija te se po završetku montaže laminata postepeno povećava temperatura na svaka 3 dana za po 5 stepeni C.

Budući da se u poslednje vreme veliki broj podloga za laminat na tržištu pravi od recikliranog materijala, njihova cena je u znatnom opadanju, te komotno možete odgovarajuću pronaći za veoma prihvatljivu svotu novca. Osim toga na ovaj način se čuva i životna sredina jer se ne koriste nove sirovine iz prirode.

Ne treba zaboraviti ni na podloge napravljenje od sve popularnije plute. One su najčešće korišćene u situacijama kada je reč o plivajućim podovima, a našle su svoju primenu i kod postavki ispod laminata. Na našim prostorima još uvek iskorišćenje podloge od plute nije dostiglo svoj vrhunac mada se prednosti iste sve više prepoznaju.

>>> Šta je laminat? <<<

>>> Kako izabrati laminat? <<<

>>> Pogledajte sve proizvode <<<